Home |
VMware
VMware VMware

شرکت VMware يکي از توليد کننده هاي نرم افزارهاي مجازي سازي در دنياي IT مي باشد. اين شرکت در سال 1998 تاسيس شد و در کاليفرنيا مستقر مي باشد.

نرم افزار VMware که در سطح سازمان هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد (مانند VMware ESX)، بدون نياز به يک سيستم عامل در لايه زيرين به صورت مستقيم بر روي سخت افزار اجرا مي شود.

نرم افزار VMware يک مجموعه کامل از سخت افزارهاي مجازي شده را براي کامپيوتر ميهمان فراهم مي کند. نرم افزار VMware سخت افزارهايي از قبيل کارت گرافيکي، کارت شبکه، ديسک هاي سخت و... را مجازي سازي کند. همچنين کامپيوتر ميزبان مي توانند درايورهاي USB، دستگاههاي سري و موازي را به کامپيوتر هاي ميهمان انتقال دهد.

در عمل، مدير سيستم مي تواند عمليات در حال اجرا را بر روي کامپيوترهاي مجازي متوقف کند، سپس آن ماشين ميزبان را به يک کامپيوتر فيزيکي ديگر کپي يا منتقل کند و عمليات را دقيقاً از همان جايي که متوقف شده، ادامه دهد.