Home |
Citrix XenApp
XenApp Citrix

اين محصول يک راهکار ارايه برنامه ها بنا بر درخواست است که هر برنامه تحت ويندوز را مي تواند مجازي، متمرکز و قابل مديريت بر روي ديتاسنتر کرده و به طور همزمان به صورت يک سرويس به تمام کاربران در هرکجا و بر روي هر کامپيوتري ارايه کند. اين برنامه را بيش از 100 ميليون کاربر در سراسر دنيا استفاده مي کنند.

چرا ارايه برنامه ها بنا بر درخواست لازم است؟
ارايه برنامه مجازي به بخشIT اين امکان را مي دهد که يک نسخه از هر برنامه را در محل قرار گيري مرکزي برنامه ها در ديتاسنتر مديريت کند. سپس برنامه ها بوسيله Application Streaming به کاربران با کامپيوترهاي با سيستم عامل ويندوز براي استفاده Offline ارايه و يا بر روي سرورهاي قوي در ديتاسنتر اجرا شده و براي کاربران Online با هر سيستم عامل و بر هر ماشيني، به صورت يک سرويس ارايه مي شوند.
XenApp با ارايه برنامه ها به محض درخواست به هر کاربري، در هر کجا و با پشتيباني از بيشتر از 30 سيستم عامل، سرويس خودکار ارايه برنامه ها بنا بر درخواست را فعال نموده است. XenApp با استفاده از تکنولوژي Citrix HDX تضمين مي کند که کاربران برنامه اي را با کيفيت کاري بالاتري نسبت به برنامه هاي نصب شده بر روي ماشين خود، دريافت کند.

تکنولوژي Citrix HDX
تکنولوژي Citrix HDX يک مجموعه، شامل ليستي از تمامي امکانات را بوجود مي آورد و با توجه به امکانات، استفاده از منابع را طوري تنظيم ميکند تا اطمينان حاصل شود که کاربران بهترين کيفيت را در برنامه هاي درخواستي خود دريافت کنند.

مزاياي XenApp
- کاهش 50% هزينه کامپيوترهاي کاربران
XenApp هزينه کامپيوتر هاي کاربران را بوسيله ساده کردن کارکرد و ارايه تمام برنامه هاي ويندوز تا 50% کاهش ميدهد، متمرکز نمودن برنامه ها در ديتاسنتر باعث کاهش هزينه ها شده و به مديران IT اين امکان را مي دهد تا با نصب و تنظيم يک نمونه از يک برنامه بجاي نصب و تنظيم آن بر روي تک تک کامپيوترهاي کاربران، آن را براي تمام کاربران آماده کنند.
- افزايش امنيت و محافظت هوشمندانه اموال
متمرکز نمودن برنامه ها و اطلاعات در ديتاسنتر، اين اطمينان را مي دهد که ارايه برنامه ها به صورت مجازي و مديريت آنها، بخاطر شيوه طراحي، امن هستند. اتصال رمزگزاري شده، کنترل دسترسي پيشرفته و مديريت پسورد قانونمند، يک لايه اضافي محافظتي براي اموال و سرمايه هاي شرکت بوجود مي آورد.

توسعه سرويس هاي Remote Desktop ويندوز
XenApp با اضافه کردن مولفه هاي کليدي به سرويس Remote Desktop ويندوز (RDS) بهترين راهبرد کلاسيک براي هر نوع شيوه دسترسي را بوجود آورده است. XenApp به همراه RDS نيازهاي استراتژيک سازمانها براي طرح ها و رشد و ترقي را پشتيباني مي کنند. فقط کافيست از بيش از 230000 مشتريان Citrix که ميتوانند به کارايي XenApp به همراه RDS گواهي دهند، پرسيده شود.

قابليت ها :
قابليت هاي Citrix XenApp بر اساس نوع ويرايش محصول در جدول زير ارايه شده است.