Home |
VMware View
VMware View VMware

View Manager يکي از محصولات شرکت VMware در زمينه مجازي سازي کامپيوترهاي کاربران مي باشد که براي مديران IT امکان مديريت و توسعه ي ده ها هزار دستگاه مستقل را از يک نقطه کنترلي فراهم مي کند و همچنين مديريت سيستم هاي مجازي را بدون از بين رفتن تجربيات فعلي کاربران، بهبود مي بخشد.
در VMware View سيستم هاي مجازي، داده ها و اطلاعات در مراکز داده، ايمن مي مانند و تمامي تنظيمات امنيتي اعمال شده توسط مدير IT دست نخورده باقي مي ماند.

مزيت ها در يک نگاه

 • مهاجرت ساده بين سيستم هاي عامل و پشتيباني کامل از ويندوز 7
 • مديريت داده هاي کاربران، مستقل از نوع دستگاه فيزيکي
 • واگذاري وظايف مديريتي به کاربران مختلف توسط مديريت مبتني بر نقش
 • آماده سازي و بروزرساني برنامه هاي مجازي در چند دقيقه
 • توسعه و بهبود ارتباط ايمن بين سيستم عامل هاي درحال اجرا بر روي پلتفرم هاي متفاوت
 • تقويت امنيت داده ها و کنترل بر روي دارايي هاي سازمان

قابليت ها و نکات برجسته VMware View

 • پشتيباني از ويندوز 7
  VMware View با پشتيباني از ويندوز 7 به عنوان يک سيستم عامل مجازي، باعث افزايش سرعت و کاهش هزينه در جابجايي بين سيستم عاملها شده است.
 • سهولت در مديريت سيستم
  مجازي سازي برنامه هاي کاربردي مي تواند محدوديت هاي بين سيستم عامل، داده هاي کاربران و سخت افزار را از بين برده و نياز به نصب مستقل هر برنامه را بر روي کامپيوتر کاربران نهايي برطرف سازد. مدير شبکه مي تواند از يک مکان مرکزي، تمامي سيستم ها و برنامه هاي خود را در چند دقيقه بروز رساني نمايد.
 • سهولت در مديريت برنامه ها
  VMware ThinApp برنامه هاي کاربردي را جهت افزايش سازگاري و سهولت در مديريت برنامه، از سيستم عامل جدا مي کند. برنامه هايي که توسط ThinApp بصورت بسته هاي آماده درآمده اند، مي توانند در مراکز داده اجرا شده و کاربران توسط يک لينک به اين مراکز داده متصل شوند و از برنامه هاي نصب شده موجود استفاده نمايند. اين قابليت، نياز به ميزان فضاي ذخيره سازي را کاهش مي دهد.
 • مديريت پيشرفته Imageهاي سيستم
  View Composer به مدير شبکه اين امکان را مي دهد که چندين ماشين مجازي را از روي يک Image اصلي ايجاد نمايد. هر بروزرساني که بر روي نسخه اصلي اتفاق بيافتد به سرعت به ماشين هاي مجازي که از روي آن Image ساخته شده اند منتقل مي شود.
 • پشتيباني از Thin Client ها
  VMware View انواع زيادي از دستگاه هاي کاربران که عمليات پردازشي خود را بر روي سرور مرکزي انجام مي دهند شناسايي کرده و مورد پشتيباني قرار مي دهد.
 • امنيت توکار
  کاربران نهايي در هر زمان و مکاني بدون به خطر انداختن سياست هاي امنيتي سازمان، به سيستم شخصي خودشان به همراه همه داده ها و برنامه ها دسترسي دارند.
 • دسترس پذيري و توسعه پذيري
  VMware View دسترس پذيري بالايي را بدون بوجود آوردن نقطه يگانه خرابي فراهم مي کند. دسترس پذيري بالا در VMware تضمين مي کند که در صورت بروز خطا، عمليات ترميم به صورت خودکار و فراگير انجام مي شود و همچنين زماني خرابي سرور ها و عدم ارائه سرويس از سوي آنها به حداقل زمان ممکن کاهش پيدا کرده است.
  قابليت گروه بندي پيشرفته بر روي لايه هاي فيزيکي و مجازي، توسعه پذيري در سازمان را نيز بدون بوجود آوردن نقطه يگانه خرابي فراهم مي کند.
مقايسه اي بين نسخه هاي VMware View