Home |
Citrix
Citrix Citrix

Citrix System شرکتي چند مليتي است که سيستمهاي مجازي سازي سرور و دسکتاپ، شبکه، نرم افزار بجاي سرويس و همچنين فناوري محاسبات ابري (Cloud Computing) را براي بيش از 230000 شرکت و سازمان گوناگون در سراسر دنيا پياده سازي کرده است. شعار سيتريکس اين است: "دنيايي که در آن هرکسي مي تواند از هرجايي کار و بازي کند"
شرکت دمسان رايانه با بهره گيري از گروه کارشناسي توانا و آموزش ديده، آمادگي کامل دارد که اين سيستم را در پيچيده ترين شبکه ها تا شبکه هاي با وسعت کم اجرا و پشتيباني نمايد. تنوع مشتريان و شرکتهاي سرويس گيرنده از دمسان، اين شرکت را قادر ساخته است که از تجربه کار در شبکه هايي با ساختارهاي متنوع، به عنوان بزرگترين سرمايه علمي و پايگاه دانش بهرمند شود.