گزارشات و آمارهای امنیتی فایروال سوفوس چگونه به مدیران شبکه کمک می کند؟

از گزارشات و آمارهای امنیتی فایروال سوفوس می‌توانید به عنوان یک منبع ارزشمند برای تحلیل و بهبود امنیت شبکه خود استفاده کنید. در ادامه، چند راهنمایی برای بهره‌برداری از این گزارشات و آمارها را برای شما توضیح می‌دهم: