Sophos Firewall

مدیریت یکپارچه یک جا متمرکز

مدیریت یکپارچه تهدیدات، که به اختصار UTM نامیده می شود، یک اصطلاح امنیتی اطلاعاتی است که به یک راه حل امنیتی و معمولاً یک دستگاه امنیتی واحد اشاره دارد که چندین عملکرد امنیتی را در یک نقطه از شبکه فراهم می کند …

دانلود نرم افزار کنترل از راه دور

Symantec

Antivirus

جلوگیری از تهدیدات شبکه (دفاع در عمق)

Backup Exec

ساده ، امن ، یکپارچه

Backup Exec  یک راه حل سریع، مقرون به صرفه و یکپارچه پشتیبان گیری و بازیابی برای محافظت از داده ها در هر جايي كه سرور قرار دارد نظير مجازی، فیزیکی و ابری مي باشد…